TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
[ Ana Sayfa ]   [ Bütün Videolar ]   [ Arama Sayfası ]   [ Rasgele Video ]
En Çok İzlenen 99 VideoEn Son Eklenen 99 Video
 1 ) Gönül Huzuru... (23. 11. 2007) - (23980 İzleme) 1 ) 21 03 2015/ İnsan: Kitab-ı Hak! - (21 Mart 2015 )
 2 ) Aşk Yoludur Bu Yol! / 18. 01. 2003 - (10977 İzleme) 2 ) 21 03 2015/ Allah'ın Rızası Fakirin Gönlünde! - (21 Mart 2015 )
 3 ) Hani Öfkeni Yenecektin? (06. 04. 2002) - (7677 İzleme) 3 ) 20 03 2015/ Amelin Salih Olması İçin... - (20 Mart 2015 )
 4 ) Dervişten İstenen Sadakattir. (10. 11. 2007-2) - (6097 İzleme) 4 ) 14 03 2015/ Mescidle Dergahı Birleştirelim! - (14 Mart 2015 )
 5 ) Kurban Bayramı Sohbetleri... / 08. 02. 2003 - (5474 İzleme) 5 ) 14 03 2015/ Sen; Dünyadan Da, Ukbadan Da... - (14 Mart 2015 )
 6 ) Emaneti Ehline Vermek! / 04. 12. 2004 - (4932 İzleme) 6 ) 13 03 2015/ İnsanın Hakikati... - (13 Mart 2015 )
 7 ) Muhabbete Geliyoruz! (10. 11. 2007-1) - (4312 İzleme) 7 ) 11 03 2015/ Tevhid Ve Fıtrat! - (11 Mart 2015 )
 8 ) Zikrullah Nefsin Öldürür / 09. 11. 2007 - (3978 İzleme) 8 ) 07 03 2015/ Şeriat Baş Tacı; Hikmet Gönül İlacı! - (7 Mart 2015 )
 9 ) Sözün Değeri!.. (03. 11. 2007-1) - (3900 İzleme) 9 ) 07 03 2015/ Hem Anlayalım Hem Yaşayalım!! - (7 Mart 2015 )
 10 ) Nefsaniyet Girmesin!.. (03. 11. 2007-2) - (3885 İzleme) 10 ) 06 03 2015/ Şahadet Şerbetini İçmek... - (6 Mart 2015 )
 11 ) "Hz. Ebubekir'in Gördüğü Peygamberi Görmek! - (3403 İzleme) 11 ) 06 03 2015/ Hem Dünyadan Hem Ukbadan... - (6 Mart 2015 )
 12 ) Allahsız Bırakan Hoca!.. (24. 11. 2007) - (3312 İzleme) 12 ) 28 02 2015/Seni Sana Götürürken... - (28 Şubat 2015 )
 13 ) Kur'an Şehrine Girmek - (3122 İzleme) 13 ) 28 02 2015/ Geldikçe Gelesin Gelir!.. - (28 Şubat 2015 )
 14 ) 15 01 2010 / Bir Melami Sırrını Açsa... - (3006 İzleme) 14 ) 27 02 2015/Hakikatimizin Hak Olduğuna İman! - (27 Şubat 2015 )
 15 ) İnsan Ne Hale Gelir!../ 17. 05. 2008 - (2789 İzleme) 15 ) 27 02 2015/ Efendimin Rızası Ve Duası! - (27 Şubat 2015 )
 16 ) 30 10 2010 / Muhabbet Aldım Sultandan - (2770 İzleme) 16 ) 25 02 2015/ Sevgilinin Nurunda Yanmak! - (25 Şubat 2015 )
 17 )  Kalbin Üzerinde Taşınan Mektup (!)/ 02. 11. 2007 - (2748 İzleme) 17 ) 21 02 2015/ Allah'ın Temsilcisidir İnsan! - (22 Şubat 2015 )
 18 ) Toprağa Ruh Girmez; Ceset Girer - (2685 İzleme) 18 ) 20 02 2015/ Mürşidin Mânâ Vücudu, Telkin'dir! - (20 Şubat 2015 )
 19 ) Çok Önemli Mücadele! (08. 12. 2007-1) - (2648 İzleme) 19 ) 20 02 2015/ Hayırlı Olanı İsteyelim! - (20 Şubat 2015 )
 20 ) Hayatımız O'nunladır (08. 12. 2007-2) - (2524 İzleme) 20 ) 18 02 2015/Hakikatlerin Merkezi: İnsan! - (18 Şubat 2015 )
 21 ) 26 03 11/Hz.Adem Beşeriyetin; Hz. Muhammed Mananın - (2455 İzleme) 21 ) 14 02 2015/ Suyun Şırıltısında Kalmayalım!.. - (14 Şubat 2015 )
 22 ) Bu Mazhardan Gösteriyor / 11. 07. 2008 - (2411 İzleme) 22 ) 13 02 2015/ Temiz Yaşat Allahım! - (13 Şubat 2015 )
 23 ) 20 04 2013/Gönül Gözü, Emre İtaatle Açılır! - (2397 İzleme) 23 ) 28 01 2015/ Aşk Mertebelerinde Yanmak!.. - (28 Ocak 2015 )
 24 ) Selam /15 10 2010 - (2371 İzleme) 24 ) 21 01 2015/ Senin Burağın: Aşk!.. - (21 Ocak 2015 )
 25 ) 03 04 2010 Cumartesi Sohbeti - (2362 İzleme) 25 ) 17 01 2015/ Hakikat; İnsanın Kendini Tanımasıdır.. - (17 Ocak 2015 )
 26 ) Allah İçin Engelleri Aşalım / 14. 06. 2008 - (2316 İzleme) 26 ) 14 01 2015/ Ne Kadar Uzaklaştırdı?.. - (14 Ocak 2015 )
 27 ) 01 01 2011 Yokluktan Varlık Sahnesine Çıkmak! - (2304 İzleme) 27 ) 10 01 2015/Allah, Aranacak Değil Sevilecek Olandır - (10 Ocak 2015 )
 28 ) Cumartesi Sohbeti - (2270 İzleme) 28 ) 09 01 2015/ Bizi Rahman'a Götüren Nefis!..! - (9 Ocak 2015 )
 29 ) 09 07 2010 / Cuma Sohbeti - (2256 İzleme) 29 ) 09 01 2015/ Celalinde Rahmet Var; Anlayana! - (9 Ocak 2015 )
 30 ) İnsanlığa Hizmet / 12. 07. 2008 - (2197 İzleme) 30 ) 09 01 2015/ Niçin Yaratıldığımızı İdrak Edebilme! - (9 Ocak 2015 )
 31 ) 27 11 2010 / Ürettiğin İlahından Kurtul! - (2184 İzleme) 31 ) 07 01 2015/ Adem As'ın Yaklaştığı Ağacın Sırrı! - (7 Ocak 2015 )
 32 ) İki Defa Doğuş Gerek - (2176 İzleme) 32 ) 03 01 2015/Hz. Muhammed'i Kendimize Vicdan Etmek! - (3 Ocak 2015 )
 33 ) 09 04 2010 / BİZDEN DEĞİL" DİYEMEYİZ - (2167 İzleme) 33 ) 02 01 2015/Melamet Bir Hakikattir! - (2 Ocak 2015 )
 34 ) Kur'an Senin Hakkındır / 09. 05. 2008 - (2149 İzleme) 34 ) 31 12 2014/ Gönlümüzü Rahman'a Verelim!.. - (31 Aralık 2014 )
 35 ) 13 02 2010 Cumartesi Sohbeti - (2123 İzleme) 35 ) 27 12 2014/ Şu İnsanın Yüzüne Baktığımızda... - (27 Aralık 2014 )
 36 ) İdrak Edemiyoruz -2 - (2084 İzleme) 36 ) 26 12 2014/Halkın Yüzünden Hakk'ı Sevin! - (26 Aralık 2014 )
 37 ) 19 06 2010 / Gönül Gözüyle Eşyanın Hakikati - (2052 İzleme) 37 ) 24 12 2014/Verin O Suçu Boynuma!... - (24 Aralık 2014 )
 38 ) 06 02 2010 Cumartesi Sohbeti - (2022 İzleme) 38 ) 20 12 2014/ Gerçek Hayat! - (20 Aralık 2014 )
 39 ) Dünya Denilen Şeyin Mahiyeti - (2017 İzleme) 39 ) 19 12 2014/ Komşu Razı Değilse; Allah Da... - (19 Aralık 2014 )
 40 ) 03 09 2011/Nefs Hakikatine Erdi Mi Mutmainne Olur - (2016 İzleme) 40 ) 17 12 2014/Açmaz Çıkmaz Kuyularımız Var! - (17 Aralık 2014 )
 41 ) Cumartesi Sohbeti - (2006 İzleme) 41 ) 13/12/2014/ Ümmet-i Muhammed'e Lütuflar - (13 Aralık 2014 )
 42 ) Kişi Kendini Tanırsa... -2 - (1999 İzleme) 42 ) 13 12 2014/ Sabra, Tatlı Dile, Güleryüze Muhtacız - (13 Aralık 2014 )
 43 ) Cuma Sohbeti - (1993 İzleme) 43 ) 12 12 2014/ Ruhun Kabri Sensin! - (12 Aralık 2014 )
 44 ) 18 04 2010 / Bursa Dergahındandaki İkinci Sohbet - (1963 İzleme) 44 ) 10 12 2014/ Temizlenmeden Sevgi Tecelli Etmez! - (10 Aralık 2014 )
 45 ) Pazartesi Sohbeti - (1942 İzleme) 45 ) 06 12 2014/ Ruhun Elbisesidir Beden! - (6 Aralık 2014 )
 46 ) 20 02 2010 Cumartesi Sohbeti - (1928 İzleme) 46 ) 03 12 2014/ İnsanı Terk Eden, Gerçek Mülk Olur Mu? - (3 Aralık 2014 )
 47 ) Cuma Sohbeti - (1924 İzleme) 47 ) 29 11 2014/ İnsanoğlunun Açmazı... - (30 Kasım 2014 )
 48 ) Hayrı Niyet Etmek! - (1905 İzleme) 48 ) 29 11 2014/ Kendi Kapımızı Cennete Açmalıyız! - (30 Kasım 2014 )
 49 ) Cumartesi Sohbeti - (1897 İzleme) 49 ) 28 11 2014/ Kul Fenafillah'a Uğruyor... - (28 Kasım 2014 )
 50 ) 02. 04. 2010 Cuma Sohbeti - (1894 İzleme) 50 ) 28 11 2014/ Kur'an Vahdetin Zuhurudur! - (28 Kasım 2014 )
 51 ) 17. 04. 2010/Bursa Dergahındaki İlk Sohbet - (1890 İzleme) 51 ) 26 11 2014/Her Tecellîden Feyz Alabilmek!.. - (26 Kasım 2014 )
 52 ) 21. 11. 2009 / Allahı Ararsan...-1 - (1881 İzleme) 52 ) 21 11 2014/ Bilme Tevhidinden Yaşama Tevhidine!... - (21 Kasım 2014 )
 53 ) Eşya İle Kayıtlanmak... - (1871 İzleme) 53 ) 21 11 2014/ Pırıl Pırıl Olalım! - (21 Kasım 2014 )
 54 ) 29 10 2010 / Nur İle Defnolmak - (1862 İzleme) 54 ) 19 11 2014/ Sevgili Eliyle Bir Kalp İnşası! - (19 Kasım 2014 )
 55 ) Cumartesi Sohbeti - (1856 İzleme) 55 ) 15 11 2014/Kader Mektubunu Aldın Mı?.. - (15 Kasım 2014 )
 56 ) Cuma Sohbeti - (1845 İzleme) 56 ) 15 11 2014/ Dua Almak Çok Önemli!.. - (15 Kasım 2014 )
 57 ) 15 03 2014/ Kendimize Ait Olanlar Korkutur! - (1845 İzleme) 57 ) 14 11 2014/ Varmıyorsa Yolumuz Hz. Muhammed'e... - (14 Kasım 2014 )
 58 ) 30 01 2010 Cumartesi Sohbeti - (1828 İzleme) 58 ) 14 11 2014/ Sen Vallahi Canu Cananımsın! - (14 Kasım 2014 )
 59 ) Pırıl Pırıl Tertemiz - (1816 İzleme) 59 ) 12 11 2014/ Kulu Güzel Yapan... - (12 Kasım 2014 )
 60 ) Kutlu Doğum - (1812 İzleme) 60 ) 08 11 2014/ Kendimizi Gözden Geçirelim! - (9 Kasım 2014 )
 61 ) İzmit Dergahındaki Sohbet - (1804 İzleme) 61 ) 05 11 2014/ Aşk Ve İrfan! - (5 Kasım 2014 )
 62 ) 26 03 2010 Cuma Sohbeti - (1804 İzleme) 62 ) 01 11 2014/ Şahadette Kendini Bulmak! - (1 Kasım 2014 )
 63 ) Şah Damarımızdan Daha Yakın - (1799 İzleme) 63 ) 18 10 2014/Duanın İçinde Olmak! - (18 Ekim 2014 )
 64 ) İrtibatı Sağlam Tutmak... - (1789 İzleme) 64 ) 17 10 2014/Derviş Hakk'ın Şahididir! - (17 Ekim 2014 )
 65 ) Şirinyer Sohbeti - (1784 İzleme) 65 ) 27 09 2014/ Varlığın Sahibini Tanımak!.. - (27 Eylül 2014 )
 66 ) Kendi Kıymetimizi Anlayabilmek - (1782 İzleme) 66 ) 26 09 2014/ Biz Hâlâ Öyleyiz... - (26 Eylül 2014 )
 67 ) 20 03 2010 Cumartesi Sohbeti - (1772 İzleme) 67 ) 24 09 2014/Göz Ve Gönül Karanlığı!... - (24 Eylül 2014 )
 68 ) Daha Temiz!.. Daha Temiz!...-1 - (1760 İzleme) 68 ) 20 09 2014/ Allah'ın Dostluğuna Talip Miyiz? - (20 Eylül 2014 )
 69 ) Cuma Sohbeti - (1751 İzleme) 69 ) 19 09 2014/ Birlik Olmadan İbadet Olur Mu! - (19 Eylül 2014 )
 70 ) 23 04 2011/ Kabe Neyin Temsilidir? - (1732 İzleme) 70 ) 09 08 2014/Tevhid İle Ölenlere Öldü Demeyin! - (9 Ağustos 2014 )
 71 ) Kazandığın Nasıl Olur Da... - (1730 İzleme) 71 ) 08 08 2014/Önemli... - (8 Ağustos 2014 )
 72 ) Derviş İsen... - (1729 İzleme) 72 ) 08 08 2014/ Aklı Ve Gönlü Zikrullah İle... - (8 Ağustos 2014 )
 73 ) 04 12 2010 / Aşk Delilik Makamıdır - (1728 İzleme) 73 ) 02 08 2014/ Rabbimizle Alâkamızı Kesmeyelim! - (2 Ağustos 2014 )
 74 ) Cumartesi Sohbeti - (1724 İzleme) 74 ) 01 08 2014/ Allah'ın Muradı... - (1 Ağustos 2014 )
 75 ) Dışardaki Ve İçerideki İlahlar... - (1722 İzleme) 75 ) 28 07 2014/Bayram Sabahı... - (28 Temmuz 2014 )
 76 ) 19 03 2011/Su Bedeni; Tevbe Günahı; Zikir Kalbi.. - (1722 İzleme) 76 ) 27 07 2014/ Ramazan'la Kazandıklarımız! - (27 Temmuz 2014 )
 77 ) 04 02 2011 / Sevdiğini Ona Açık Seçik İspat Et! - (1719 İzleme) 77 ) 26 07 2014/Bedenle Ruhumuzu Kaynaştırmak! - (26 Temmuz 2014 )
 78 ) Gözü Kara Olmak!/16 10 2010 - (1715 İzleme) 78 ) 25 07 2014/Hakikat:Allah'ın Verdiği Cennet Nimeti - (25 Temmuz 2014 )
 79 ) Kurban Bayramı - (1714 İzleme) 79 ) 25 07 2014/ Neye Kurban Oluyorsak!.. - (25 Temmuz 2014 )
 80 ) İdrak Edemiyoruz -1 - (1707 İzleme) 80 ) 24 07 2014/Allah'ın Arşı, Bizim Hakikatimizdir! - (24 Temmuz 2014 )
 81 ) İstanbul Selami Ali Dergahındaki Sohbet - (1706 İzleme) 81 ) 23 07 2014/ Kadir Gecesi Sohbeti! - (23 Temmuz 2014 )
 82 ) 06 11 2010 / Vahdetinden Kesretine - (1705 İzleme) 82 ) 22 07 2014/ Nefislerimizi Allah'a İman Ettirelim! - (22 Temmuz 2014 )
 83 ) Kişi Kendini Tanırsa... -1 - (1700 İzleme) 83 ) 21 07 2014/Tecellinin Mazharıyız - (21 Temmuz 2014 )
 84 ) Şirinyer Sohbeti - (1698 İzleme) 84 ) 19 07 2014 / En Güzel Varlıktır İnsan... - (19 Temmuz 2014 )
 85 ) İlahi Aşk!... / 03. 05. 2008 - (1698 İzleme) 85 ) 18 07 2014/ Hamd Zatına, Şükür Sıfatına... - (18 Temmuz 2014 )
 86 ) 03 08 2011/Dildarımız:Zikrullah! - (1696 İzleme) 86 ) 18 07 2014/ Kul Aczini Bildi... - (18 Temmuz 2014 )
 87 ) 04 08 2011/Yarattım Ki Benim Sarayım Olsun! - (1696 İzleme) 87 ) 18 07 2014/ Allah Kuldan Razı Kul Da... - (18 Temmuz 2014 )
 88 ) Şirinyer Sohbeti - (1694 İzleme) 88 ) 17 07 2014/En Güzeldir İnsan, Çünkü... - (17 Temmuz 2014 )
 89 ) 24. 10. 2009 / A'raf Suresi Tefsiri-2 - (1690 İzleme) 89 ) 16 07 2014 / Fiilleri Yapmak Ve Yaratmak Allah'a.. - (16 Temmuz 2014 )
 90 ) 12 02 2011 / Hali Olmayanın Zevki Olmaz! - (1689 İzleme) 90 ) 15 07 2014/ AŞK İLE ÖLENE ALLAH VEKİLDİR! - (15 Temmuz 2014 )
 91 ) Daha Temiz!.. Daha Temiz!...-2 - (1688 İzleme) 91 ) 14 07 2014/Gözünü Özünde Aç Dostum! - (14 Temmuz 2014 )
 92 ) Cuma Sohbeti - (1676 İzleme) 92 ) 13 07 2014/ Mutlak Vücut Tecellisinden İbaretiz! - (13 Temmuz 2014 )
 93 ) 15 01 2011 / Herkesin Derecesi Sadakatine Göredir. - (1674 İzleme) 93 ) 12 07 2014/ Acabaları Dindiren Meclisteyiz! - (12 Temmuz 2014 )
 94 ) Hayatın Gayesi Bize Bildirildi / 09 10 2010 - (1671 İzleme) 94 ) 11 07 2014/ Yardım Eyle Bize Ya Rab! - (11 Temmuz 2014 )
 95 ) 23. 10. 2009 / Anlayışımız Değişmeli! - (1669 İzleme) 95 ) 11 07 2014/ Bize De Şefaat Et Ya Rasulallah! - (11 Temmuz 2014 )
 96 ) 29 11 2008 / Aman Dikkat... - (1659 İzleme) 96 ) 10 07 2014/ Gelen Feyizleri Hayata Dönüştürebilme! - (11 Temmuz 2014 )
 97 ) Gönüller Zikrullah İle İmar Olur. - (1658 İzleme) 97 ) 04 07 2014/ İzmir Dergahında İftar Görüntüleri - (9 Temmuz 2014 )
 98 ) 13 03 2010 Cumartesi Sohbeti - (1657 İzleme) 98 ) 08 07 2014/ İman Ehlinin Felahı Zikrullah İledir! - (8 Temmuz 2014 )
 99 ) 05. 03. 2010 Cuma Sohbeti - (1656 İzleme) 99 ) 07 07 2014/ Vehim Ortadan Kalkınca... - (7 Temmuz 2014 )

Toplam Video Sayısı : 914
Videolar ©

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları
©2002-2014 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.