TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
[ Ana Sayfa ]   [ Bütün Videolar ]   [ Arama Sayfası ]   [ Rasgele Video ]
En Çok İzlenen 99 VideoEn Son Eklenen 99 Video
 1 ) 20 04 2013/Gönül Gözü, Emre İtaatle Açılır! - (2499 İzleme) 1 ) 05 07 2015/ Mizaca Göre Tecelliye Mazhar Oluş..! - (5 Temmuz 2015 )
 2 ) İki Defa Doğuş Gerek - (2254 İzleme) 2 ) 04 07 2015/7/ Ne Güzeldir, Gerçekten İnsan Olmak! - (4 Temmuz 2015 )
 3 ) Cuma Sohbeti - (2086 İzleme) 3 ) 03 07 2015/ Bize De İnsanlık Bulaşsın..! - (3 Temmuz 2015 )
 4 ) Kişi Kendini Tanırsa... -2 - (2081 İzleme) 4 ) 02 07 2015/ Varlıkta Rabbi Müşahade Etmek..! - (2 Temmuz 2015 )
 5 ) 03 09 2011/Nefs Hakikatine Erdi Mi Mutmainne Olur - (2079 İzleme) 5 ) 01 07 2015/Tur Sûresi'nden... - (1 Temmuz 2015 )
 6 ) Pazartesi Sohbeti - (2048 İzleme) 6 ) 30 06 2015/ Yüzümüzde Secdenin Eseri... - (30 Haziran 2015 )
 7 ) Hayrı Niyet Etmek! - (2002 İzleme) 7 ) 30 06 2015/ Zâriyat Sûresinden Nurlar... - (30 Haziran 2015 )
 8 ) Cuma Sohbeti - (1997 İzleme) 8 ) 29 06 2015/ Kâf Suresinden... - (29 Haziran 2015 )
 9 ) 20 02 2010 Cumartesi Sohbeti - (1995 İzleme) 9 ) 28 06 2015/ Hz. Pîr'in Risalesinden Açıklamalar... - (28 Haziran 2015 )
 10 ) 02. 04. 2010 Cuma Sohbeti - (1978 İzleme) 10 ) 27 06 2015/ Gözümüzü Tevhid Açar! - (27 Haziran 2015 )
 11 ) Cumartesi Sohbeti - (1962 İzleme) 11 ) 26 06 2015/ Bilincimizi Daimi Zikir Açar! - (26 Haziran 2015 )
 12 ) 17. 04. 2010/Bursa Dergahındaki İlk Sohbet - (1956 İzleme) 12 ) 26 06 2015/Melâmetin Zirvesi Ne Mi? - (26 Haziran 2015 )
 13 ) Eşya İle Kayıtlanmak... - (1952 İzleme) 13 ) 25 06 2015/ Allah'ın En Büyük Rahmeti... - (25 Haziran 2015 )
 14 ) 29 10 2010 / Nur İle Defnolmak - (1933 İzleme) 14 ) 25 06 2015/ İmanın Kıymetini Anlayabilmek! - (25 Haziran 2015 )
 15 ) 15 03 2014/ Kendimize Ait Olanlar Korkutur! - (1922 İzleme) 15 ) 25 06 2015/ Yoklukta Hak Varlığını Bulmak! - (25 Haziran 2015 )
 16 ) Cuma Sohbeti - (1919 İzleme) 16 ) 22 06 2015/Hakikatin Dışında Doğru Yol Olmaz!.. - (22 Haziran 2015 )
 17 ) Cumartesi Sohbeti - (1914 İzleme) 17 ) 19 06 2015/ En Büyük Şirk:kendimize Vücut Vermek! - (19 Haziran 2015 )
 18 ) Pırıl Pırıl Tertemiz - (1887 İzleme) 18 ) 17 06 2015/ Ramazan'ınız Hayırlı Olsun!.. - (17 Haziran 2015 )
 19 ) 30 01 2010 Cumartesi Sohbeti - (1881 İzleme) 19 ) 06 06 2015/ Ledün İlmine, Candan Gönülden Sarıl! - (6 Haziran 2015 )
 20 ) Şah Damarımızdan Daha Yakın - (1880 İzleme) 20 ) 06 06 2015/ Biz Rıza Ve Sevgisine Talibiz! - (6 Haziran 2015 )
 21 ) Kutlu Doğum - (1877 İzleme) 21 ) 05 06 2015/ Gönül Sofrası Ve Gerçek İktidar!.. - (5 Haziran 2015 )
 22 ) 26 03 2010 Cuma Sohbeti - (1865 İzleme) 22 ) 05 06 2015/ Oğlumun Adını Hacı Baba Koydum... - (5 Haziran 2015 )
 23 ) Kendi Kıymetimizi Anlayabilmek - (1862 İzleme) 23 ) 03 06 2015/ Biz Hak Sarhoşlarıyız!.. - (3 Haziran 2015 )
 24 ) Şirinyer Sohbeti - (1852 İzleme) 24 ) 03 06 2015/ En Büyük Dua, Allah'ı Tanımaktır! - (3 Haziran 2015 )
 25 ) İrtibatı Sağlam Tutmak... - (1848 İzleme) 25 ) 03 06 2015/Vehim Gider; Hakikat Kalır! - (3 Haziran 2015 )
 26 ) 20 03 2010 Cumartesi Sohbeti - (1843 İzleme) 26 ) 30 05 2015/ Ateşi Gül Yapan, Teslimiyettir!.. - (30 Mayıs 2015 )
 27 ) Derviş İsen... - (1827 İzleme) 27 ) 27 05 2015/ Ateşin Sahibi, Ateşe Atarsa... - (27 Mayıs 2015 )
 28 ) Cuma Sohbeti - (1822 İzleme) 28 ) 23 05 2015/ Hakikatte Mürşid; Allah'tır... - (23 Mayıs 2015 )
 29 ) İdrak Edemiyoruz -1 - (1819 İzleme) 29 ) 22 05 2015/ Melamet; İnsanı Akşamdan Sabaha... - (22 Mayıs 2015 )
 30 ) Daha Temiz!.. Daha Temiz!...-1 - (1818 İzleme) 30 ) 22 05 2015/ Cemalinden, Sohbetinden Mahrum Eyleme! - (22 Mayıs 2015 )
 31 ) Şirinyer Sohbeti - (1814 İzleme) 31 ) 20 05 2015/ Melamet'te Huri Anlayışı! - (20 Mayıs 2015 )
 32 ) 04 12 2010 / Aşk Delilik Makamıdır - (1809 İzleme) 32 ) 20 05 2015/ Enfüsümüzden Ağyârı Kaldıralım!.. - (20 Mayıs 2015 )
 33 ) Kazandığın Nasıl Olur Da... - (1805 İzleme) 33 ) 16 05 2015/Alem-i Şahadete Gelişimiz... - (16 Mayıs 2015 )
 34 ) 23 04 2011/ Kabe Neyin Temsilidir? - (1798 İzleme) 34 ) 15 05 2015/ Varlığı Rahmet Olanlar!.. - (15 Mayıs 2015 )
 35 ) 04 02 2011 / Sevdiğini Ona Açık Seçik İspat Et! - (1796 İzleme) 35 ) 13 05 2015/ Dünü, Bugünü, Yarını Dersen... - (13 Mayıs 2015 )
 36 ) Dışardaki Ve İçerideki İlahlar... - (1793 İzleme) 36 ) 09 05 2015/Teşbih Ve Tenzihten Tevhide... - (9 Mayıs 2015 )
 37 ) Cumartesi Sohbeti - (1788 İzleme) 37 ) 08 05 2015/ Hak Mürşitten Telkin Alan... - (8 Mayıs 2015 )
 38 ) 03 08 2011/Dildarımız:Zikrullah! - (1786 İzleme) 38 ) 06 05 2015/ Söze İntikal Edebilmek... - (6 Mayıs 2015 )
 39 ) Şirinyer Sohbeti - (1785 İzleme) 39 ) 02 05 2015/Bütünün Bu Mazharlardaki Görüntüleriyiz - (2 Mayıs 2015 )
 40 ) Kurban Bayramı - (1782 İzleme) 40 ) 29 04 2015/ Kalpleri Açma Yetkisi!.. - (29 Nisan 2015 )
 41 ) Kişi Kendini Tanırsa... -1 - (1778 İzleme) 41 ) 25 04 2015/ Gökleri Değil; Kendini Fethet! - (25 Nisan 2015 )
 42 ) İstanbul Selami Ali Dergahındaki Sohbet - (1776 İzleme) 42 ) 24 04 2015/Hz. İbrahim(as) Nemrutun Ateşinden Önce - (24 Nisan 2015 )
 43 ) 19 03 2011/Su Bedeni; Tevbe Günahı; Zikir Kalbi.. - (1776 İzleme) 43 ) 22 04 2015/ Kendi Hakikatini Tanıyabilme! - (22 Nisan 2015 )
 44 ) Gözü Kara Olmak!/16 10 2010 - (1775 İzleme) 44 ) 18 04 2015/Ülkemiz Üzerindeki Oyunlara Dikkat! - (18 Nisan 2015 )
 45 ) İlahi Aşk!... / 03. 05. 2008 - (1770 İzleme) 45 ) 18 04 2015/ Kendine Giden İnsan! - (18 Nisan 2015 )
 46 ) 06 11 2010 / Vahdetinden Kesretine - (1769 İzleme) 46 ) 17 04 2015/Her Uzletin Bir Ecri Vardır!.. - (17 Nisan 2015 )
 47 ) 04 08 2011/Yarattım Ki Benim Sarayım Olsun! - (1766 İzleme) 47 ) 15 04 2015/ Tevhidin Mayasıyla Mayalanmak!.. - (15 Nisan 2015 )
 48 ) 12 02 2011 / Hali Olmayanın Zevki Olmaz! - (1760 İzleme) 48 ) 11 04 2015/ Kardeşlik Hukuku!.. - (11 Nisan 2015 )
 49 ) Daha Temiz!.. Daha Temiz!...-2 - (1758 İzleme) 49 ) 11 04 2015/ Kan Bağı Yok; İman Bağı Var! - (11 Nisan 2015 )
 50 ) 24. 10. 2009 / A'raf Suresi Tefsiri-2 - (1754 İzleme) 50 ) 11 04 2015/ Dervişlik; Mahrumiyetten Kurtulmaktır! - (11 Nisan 2015 )
 51 ) Hayatın Gayesi Bize Bildirildi / 09 10 2010 - (1745 İzleme) 51 ) 10 04 2015/Allah'ın Cevheri: İnsan! - (10 Nisan 2015 )
 52 ) Gönüller Zikrullah İle İmar Olur. - (1744 İzleme) 52 ) 08 04 2015/ Melamet'te İstikamet! - (8 Nisan 2015 )
 53 ) 13 03 2010 Cumartesi Sohbeti - (1739 İzleme) 53 ) 04 04 2015/İnsanlık Üretelim Ve Yükselelim! - (4 Nisan 2015 )
 54 ) 15 01 2011 / Herkesin Derecesi Sadakatine Göredir. - (1737 İzleme) 54 ) 03 04 2015/ Ne Zaman Allah'ın Huzurunda Değiliz? - (3 Nisan 2015 )
 55 ) 29 11 2008 / Aman Dikkat... - (1737 İzleme) 55 ) 01 04 2015/Kulun Allah'la Yaşaması!.. - (1 Nisan 2015 )
 56 ) 23. 10. 2009 / Anlayışımız Değişmeli! - (1736 İzleme) 56 ) 21 03 2015/ İnsan: Kitab-ı Hak! - (21 Mart 2015 )
 57 ) Cuma Sohbeti - (1736 İzleme) 57 ) 21 03 2015/ Allah'ın Rızası Fakirin Gönlünde! - (21 Mart 2015 )
 58 ) 05. 03. 2010 Cuma Sohbeti - (1735 İzleme) 58 ) 20 03 2015/ Amelin Salih Olması İçin... - (20 Mart 2015 )
 59 ) Cumartesi Sohbeti - (1574 İzleme) 59 ) 14 03 2015/ Mescidle Dergahı Birleştirelim! - (14 Mart 2015 )
 60 ) Cumartesi Sohbeti - (1565 İzleme) 60 ) 14 03 2015/ Sen; Dünyadan Da, Ukbadan Da... - (14 Mart 2015 )
 61 ) 28 05 2011/ Kalplerden Doğan Hz. Muhammed! - (1451 İzleme) 61 ) 13 03 2015/ İnsanın Hakikati... - (13 Mart 2015 )
 62 ) 12 11 2014/ Kulu Güzel Yapan... - (1449 İzleme) 62 ) 11 03 2015/ Tevhid Ve Fıtrat! - (11 Mart 2015 )
 63 ) 05 02 2010 Cuma Sohbeti - (1419 İzleme) 63 ) 07 03 2015/ Şeriat Baş Tacı; Hikmet Gönül İlacı! - (7 Mart 2015 )
 64 ) 07 09 2012 / Yaratılışımıza Şahit Olmak! - (1419 İzleme) 64 ) 07 03 2015/ Hem Anlayalım Hem Yaşayalım!! - (7 Mart 2015 )
 65 ) 18 06 2010 / Cuma Sohbeti - (1413 İzleme) 65 ) 06 03 2015/ Şahadet Şerbetini İçmek... - (6 Mart 2015 )
 66 ) 17 03 2011 /Huzur Değil, İmtihan Yeri: Dünya - (1369 İzleme) 66 ) 06 03 2015/ Hem Dünyadan Hem Ukbadan... - (6 Mart 2015 )
 67 ) 26 03 2012/ Ne Güzel Ezanlar! - (1362 İzleme) 67 ) 28 02 2015/Seni Sana Götürürken... - (28 Şubat 2015 )
 68 ) 03. 10. 2009-2 / Allah Göklerin Ve Yerin Nurudur-2 - (1314 İzleme) 68 ) 28 02 2015/ Geldikçe Gelesin Gelir!.. - (28 Şubat 2015 )
 69 ) 06. 03. 2010 Cumartesi Sohbeti - (1306 İzleme) 69 ) 27 02 2015/Hakikatimizin Hak Olduğuna İman! - (27 Şubat 2015 )
 70 ) 03 12 2010/ Rıza: Telkin Üzere Yaşamak! - (1294 İzleme) 70 ) 27 02 2015/ Efendimin Rızası Ve Duası! - (27 Şubat 2015 )
 71 ) 06 08 2010 / Berat, Fenafillah'tır - (1294 İzleme) 71 ) 25 02 2015/ Sevgilinin Nurunda Yanmak! - (25 Şubat 2015 )
 72 ) 03 03 2012/Kul İle Allah'ın Arası Yok Ki! - (1289 İzleme) 72 ) 21 02 2015/ Allah'ın Temsilcisidir İnsan! - (22 Şubat 2015 )
 73 ) 04 06 2011/En Uzun Yol: Kendine Varış - (1288 İzleme) 73 ) 20 02 2015/ Mürşidin Mânâ Vücudu, Telkin'dir! - (20 Şubat 2015 )
 74 ) 02 04 2011 / Zikrimiz Az, Dostlar! - (1287 İzleme) 74 ) 20 02 2015/ Hayırlı Olanı İsteyelim! - (20 Şubat 2015 )
 75 ) Zafere Ulaşanlar - (1275 İzleme) 75 ) 18 02 2015/Hakikatlerin Merkezi: İnsan! - (18 Şubat 2015 )
 76 ) 23 05 2011 / Edep: Manevi Kalkan - (1262 İzleme) 76 ) 14 02 2015/ Suyun Şırıltısında Kalmayalım!.. - (14 Şubat 2015 )
 77 ) 02 12 2011/Aman Dikkat Dostlar! - (1261 İzleme) 77 ) 13 02 2015/ Temiz Yaşat Allahım! - (13 Şubat 2015 )
 78 ) 18 08 2013/Bursa Dergahındaki Sohbet - (1258 İzleme) 78 ) 28 01 2015/ Aşk Mertebelerinde Yanmak!.. - (28 Ocak 2015 )
 79 ) 03 03 2011/ilim Nurdur Kendine Nispet Etmezsen! - (1256 İzleme) 79 ) 21 01 2015/ Senin Burağın: Aşk!.. - (21 Ocak 2015 )
 80 ) 02. 10. 2009-2 / Ademiyyete Hizmet Etmek! - (1256 İzleme) 80 ) 17 01 2015/ Hakikat; İnsanın Kendini Tanımasıdır.. - (17 Ocak 2015 )
 81 ) İstiyorum Ki... - (1255 İzleme) 81 ) 14 01 2015/ Ne Kadar Uzaklaştırdı?.. - (14 Ocak 2015 )
 82 ) Şirinyer Sohbeti - (1235 İzleme) 82 ) 10 01 2015/Allah, Aranacak Değil Sevilecek Olandır - (10 Ocak 2015 )
 83 ) 21 01 2011 / Allah'ın Yakınlığını Yaşamak! - (1234 İzleme) 83 ) 09 01 2015/ Bizi Rahman'a Götüren Nefis!..! - (9 Ocak 2015 )
 84 ) 01 08 2011/ Oruçluyum Ben! - (1232 İzleme) 84 ) 09 01 2015/ Celalinde Rahmet Var; Anlayana! - (9 Ocak 2015 )
 85 ) 10 12 2010 / Bir Ses Çıkacaksa:Hu! - (1226 İzleme) 85 ) 09 01 2015/ Niçin Yaratıldığımızı İdrak Edebilme! - (9 Ocak 2015 )
 86 ) 13 01 2012/Güller Dikensiz Olur Mu? - (1226 İzleme) 86 ) 07 01 2015/ Adem As'ın Yaklaştığı Ağacın Sırrı! - (7 Ocak 2015 )
 87 ) Hakikat İlmini... / 04. 07. 2008 - (1226 İzleme) 87 ) 03 01 2015/Hz. Muhammed'i Kendimize Vicdan Etmek! - (3 Ocak 2015 )
 88 ) 12 11 2010 / Allah Diyerek Temizlenmek! - (1225 İzleme) 88 ) 02 01 2015/Melamet Bir Hakikattir! - (2 Ocak 2015 )
 89 ) 03 02 2012/Her An Doğmaktadır... - (1219 İzleme) 89 ) 31 12 2014/ Gönlümüzü Rahman'a Verelim!.. - (31 Aralık 2014 )
 90 ) 09 08 2014/Tevhid İle Ölenlere Öldü Demeyin! - (1210 İzleme) 90 ) 27 12 2014/ Şu İnsanın Yüzüne Baktığımızda... - (27 Aralık 2014 )
 91 ) 02 09 2012 / Sünnet Düğününde Sohbet! - (1208 İzleme) 91 ) 26 12 2014/Halkın Yüzünden Hakk'ı Sevin! - (26 Aralık 2014 )
 92 ) Tesviye: İnsanın Ruhu Alacak Hale Gelmesi!... - (1207 İzleme) 92 ) 24 12 2014/Verin O Suçu Boynuma!... - (24 Aralık 2014 )
 93 ) Mezarlıktan Allah Aramaya Gitmek! - (1204 İzleme) 93 ) 20 12 2014/ Gerçek Hayat! - (20 Aralık 2014 )
 94 ) 01 07 2011/Tevhidin Haliyle Hallenelim! - (1201 İzleme) 94 ) 19 12 2014/ Komşu Razı Değilse; Allah Da... - (19 Aralık 2014 )
 95 ) 21 11 2011/Sevgiliye Sevimli Olma Sermayesi! - (1196 İzleme) 95 ) 17 12 2014/Açmaz Çıkmaz Kuyularımız Var! - (17 Aralık 2014 )
 96 ) İman, Sevgi, Zikir...-2 - (1196 İzleme) 96 ) 13/12/2014/ Ümmet-i Muhammed'e Lütuflar - (13 Aralık 2014 )
 97 ) 11 01 2013/ Amerikalı Misafirlerle Sohbet! - (1195 İzleme) 97 ) 13 12 2014/ Sabra, Tatlı Dile, Güleryüze Muhtacız - (13 Aralık 2014 )
 98 ) Tarlamız: Vücudumuz-2 - (1188 İzleme) 98 ) 12 12 2014/ Ruhun Kabri Sensin! - (12 Aralık 2014 )
 99 ) 27 02 2007 Cumartesi Sohbeti - (1187 İzleme) 99 ) 10 12 2014/ Temizlenmeden Sevgi Tecelli Etmez! - (10 Aralık 2014 )

Toplam Video Sayısı : 925
Videolar ©

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları
©2002-2014 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.