TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
[ Ana Sayfa ]   [ Bütün Videolar ]   [ Arama Sayfası ]   [ Rasgele Video ]
En Çok İzlenen 99 VideoEn Son Eklenen 99 Video
 1 ) Gönül Huzuru... (23. 11. 2007) - (21274 İzleme) 1 ) 16 04 2014/ Mumsuz Işık Olmaz!.. - (16 Nisan 2014 )
 2 ) Aşk Yoludur Bu Yol! / 18. 01. 2003 - (9988 İzleme) 2 ) 11 04 2014/ Dervişlikte Bulacaksın! - (11 Nisan 2014 )
 3 ) Hani Öfkeni Yenecektin? (06. 04. 2002) - (6851 İzleme) 3 ) 09 04 2014/ Hz. Muhammed'i Sav Can Etmek Kendimize - (9 Nisan 2014 )
 4 ) Dervişten İstenen Sadakattir. (10. 11. 2007-2) - (5484 İzleme) 4 ) 05 04 2014/ Kalbine İman Yazdıranlar... - (5 Nisan 2014 )
 5 ) Kurban Bayramı Sohbetleri... / 08. 02. 2003 - (5029 İzleme) 5 ) 05 04 2014/Kaderin Çizgisinden... - (5 Nisan 2014 )
 6 ) Emaneti Ehline Vermek! / 04. 12. 2004 - (4441 İzleme) 6 ) 04 04 2014/Sen Seni Terk Edeceksin! - (4 Nisan 2014 )
 7 ) Muhabbete Geliyoruz! (10. 11. 2007-1) - (3831 İzleme) 7 ) 04 04 2014/ Mürşidin Tarifi Üzerine... - (4 Nisan 2014 )
 8 ) Sözün Değeri!.. (03. 11. 2007-1) - (3455 İzleme) 8 ) 02 04 2014/ Kur'an'ın Nakletmesi, Yaşayalım Diye! - (3 Nisan 2014 )
 9 ) Nefsaniyet Girmesin!.. (03. 11. 2007-2) - (3429 İzleme) 9 ) 29 03 2014/ Hakikat Güneşi, Aleme Ziya Saldı! - (29 Mart 2014 )
 10 ) Zikrullah Nefsin Öldürür / 09. 11. 2007 - (3392 İzleme) 10 ) 29 03 2014/ Merhamet! Merhamet! Merhamet! - (29 Mart 2014 )
 11 ) "Hz. Ebubekir'in Gördüğü Peygamberi Görmek! - (2901 İzleme) 11 ) 22 03 2014/ Allah İçin Yaratılan Bu İnsana... - (22 Mart 2014 )
 12 ) Allahsız Bırakan Hoca!.. (24. 11. 2007) - (2872 İzleme) 12 ) 21 03 2014/ Risalete İman'da Aynıyız! - (21 Mart 2014 )
 13 ) 15 01 2010 / Bir Melami Sırrını Açsa... - (2571 İzleme) 13 ) 21 03 2014/ Siz Tüfek Dipçiği Yediniz Mi? - (21 Mart 2014 )
 14 ) Kur'an Şehrine Girmek - (2529 İzleme) 14 ) 19 03 2014/ Allah, Muhammedinden Ayrı Değil! - (19 Mart 2014 )
 15 ) İnsan Ne Hale Gelir!../ 17. 05. 2008 - (2414 İzleme) 15 ) 15 03 2014/ Kendimize Ait Olanlar Korkutur! - (15 Mart 2014 )
 16 ) 30 10 2010 / Muhabbet Aldım Sultandan - (2399 İzleme) 16 ) 15 03 2014/ Beden Sarayını Abdestsiz Taşıma! - (15 Mart 2014 )
 17 )  Kalbin Üzerinde Taşınan Mektup (!)/ 02. 11. 2007 - (2301 İzleme) 17 ) 14 03 2014/Alem, Tecelliler Mazharı!.. - (14 Mart 2014 )
 18 ) Çok Önemli Mücadele! (08. 12. 2007-1) - (2292 İzleme) 18 ) 12 03 2014/Muhammediyetle Yapılanmak!.. - (12 Mart 2014 )
 19 ) Toprağa Ruh Girmez; Ceset Girer - (2213 İzleme) 19 ) 08 03 2014/ Ölmezlik İksiri... - (8 Mart 2014 )
 20 ) Hayatımız O'nunladır (08. 12. 2007-2) - (2097 İzleme) 20 ) 07 03 2014/ Öyle Bir Yıka Ki!.. - (7 Mart 2014 )
 21 ) 20 04 2013/Gönül Gözü, Emre İtaatle Açılır! - (2058 İzleme) 21 ) 05 03 2014/ Aslı Yok Olanın Çokluğu Ne Ki!... - (5 Mart 2014 )
 22 ) Bu Mazhardan Gösteriyor / 11. 07. 2008 - (2050 İzleme) 22 ) 01 03 2014/Telkin Kemâle Getirir... - (1 Mart 2014 )
 23 ) 26 03 11/Hz.Adem Beşeriyetin; Hz. Muhammed Mananın - (2045 İzleme) 23 ) 01 03 2014/ Ölünüz:Diriliniz!.. - (1 Mart 2014 )
 24 ) 03 04 2010 Cumartesi Sohbeti - (1995 İzleme) 24 ) 28 02 2014/ Allahım, Dirliğimizi, Birliğimizi Koru - (28 Şubat 2014 )
 25 ) Cumartesi Sohbeti - (1962 İzleme) 25 ) 22 02 2014/ Çok İbadet Değil; Çok Samimiyet! - (22 Şubat 2014 )
 26 ) Selam /15 10 2010 - (1961 İzleme) 26 ) 22 02 2014/ Aşk Kadehi Zikrullah İle Dolar! - (22 Şubat 2014 )
 27 ) 01 01 2011 Yokluktan Varlık Sahnesine Çıkmak! - (1954 İzleme) 27 ) 21 02 2014/ Sırr-ı Velayete Ulaşmadan... - (21 Şubat 2014 )
 28 ) Allah İçin Engelleri Aşalım / 14. 06. 2008 - (1942 İzleme) 28 ) 21 02 2014/ Allah: "Bu Kulu Sevdim!" Desin! - (21 Şubat 2014 )
 29 ) 09 07 2010 / Cuma Sohbeti - (1893 İzleme) 29 ) 19 02 2014/ İmanlarımıza Zulüm Karışmasın! - (19 Şubat 2014 )
 30 ) İnsanlığa Hizmet / 12. 07. 2008 - (1889 İzleme) 30 ) 19 02 2014/ Derviş Üç Mertebeyi Yaşamalı! - (19 Şubat 2014 )
 31 ) 09 04 2010 / BİZDEN DEĞİL" DİYEMEYİZ - (1862 İzleme) 31 ) 15 02 2014/ İnsanın Bâtılla İlişkisi!.. - (15 Şubat 2014 )
 32 ) 13 02 2010 Cumartesi Sohbeti - (1806 İzleme) 32 ) 14 02 2014/Gönülde Muhabbet, Afakta Merhamet! - (14 Şubat 2014 )
 33 ) İki Defa Doğuş Gerek - (1774 İzleme) 33 ) 12 02 2014/ Lâf Anlamıyoruz!.. - (12 Şubat 2014 )
 34 ) Kur'an Senin Hakkındır / 09. 05. 2008 - (1769 İzleme) 34 ) 12 02 2014/ Merhametli Melâmi!.. - (12 Şubat 2014 )
 35 ) 27 11 2010 / Ürettiğin İlahından Kurtul! - (1734 İzleme) 35 ) 08 02 2014/ Muhammedi Hakikatı Muhafaza! - (9 Şubat 2014 )
 36 ) 19 06 2010 / Gönül Gözüyle Eşyanın Hakikati - (1732 İzleme) 36 ) 08 02 2014/ Sakın Ha, Günah Yazdırma! - (8 Şubat 2014 )
 37 ) İdrak Edemiyoruz -2 - (1728 İzleme) 37 ) 07 02 2014/ Sultan, Zikir İstiyor!.. - (7 Şubat 2014 )
 38 ) 06 02 2010 Cumartesi Sohbeti - (1723 İzleme) 38 ) 07 02 2014/ Yokluk Bilincine Ulaşmak!.. - (7 Şubat 2014 )
 39 ) Cumartesi Sohbeti - (1680 İzleme) 39 ) 05 02 2014/ Alem: İnsana Zimmetli Emanet!.. - (5 Şubat 2014 )
 40 ) 03 09 2011/Nefs Hakikatine Erdi Mi Mutmainne Olur - (1675 İzleme) 40 ) 01 02 2014/Telkin Hak'tan Almadınsa, Deme Sakın... - (1 Şubat 2014 )
 41 ) Cuma Sohbeti - (1670 İzleme) 41 ) 31 01 2014/ Aklın Sonu, Hikmetin Başlangıcı! - (31 Ocak 2014 )
 42 ) 20 02 2010 Cumartesi Sohbeti - (1666 İzleme) 42 ) 29 01 2014/ Ta Ha Sûresinden... - (29 Ocak 2014 )
 43 ) Pazartesi Sohbeti - (1647 İzleme) 43 ) 25 01 2014/ Melâmet: Üflenen Bir Ruh! - (25 Ocak 2014 )
 44 ) 18 04 2010 / Bursa Dergahındandaki İkinci Sohbet - (1643 İzleme) 44 ) 24 01 2014 / Hz. Muhammed Bize Can Olursa! - (24 Ocak 2014 )
 45 ) Dünya Denilen Şeyin Mahiyeti - (1636 İzleme) 45 ) 24 01 2014/ Mes'uliyet Ve Güzel Ahlâk! - (24 Ocak 2014 )
 46 ) Cuma Sohbeti - (1630 İzleme) 46 ) 22 01 2014 / İman Sorumluluk İstiyor! - (22 Ocak 2014 )
 47 ) Kişi Kendini Tanırsa... -2 - (1603 İzleme) 47 ) 18 01 2014/ Hangi Dillerle Söylüyoruz? - (18 Ocak 2014 )
 48 ) Cumartesi Sohbeti - (1597 İzleme) 48 ) 17 01 2014/ Araf'tan Çıkmak! - (17 Ocak 2014 )
 49 ) 17. 04. 2010/Bursa Dergahındaki İlk Sohbet - (1563 İzleme) 49 ) 17 01 2014/ Allah'ın Kontrolündeyiz! - (17 Ocak 2014 )
 50 ) Hayrı Niyet Etmek! - (1561 İzleme) 50 ) 15 01 2014/Bilinç Açılınca... - (15 Ocak 2014 )
 51 ) 21. 11. 2009 / Allahı Ararsan...-1 - (1555 İzleme) 51 ) 11 01 2014/Hz. Muhammed'siz Allah'a Varılmaz! - (11 Ocak 2014 )
 52 ) Cumartesi Sohbeti - (1550 İzleme) 52 ) 11 01 2014/Hiçbir Şey Ruhu Şad Etmez;Zikirden... - (11 Ocak 2014 )
 53 ) 26 03 2010 Cuma Sohbeti - (1542 İzleme) 53 ) 10 01 2014/ İnsan Kıymeti Herşeyden Önemlidir! - (10 Ocak 2014 )
 54 ) 02. 04. 2010 Cuma Sohbeti - (1542 İzleme) 54 ) 10 01 2014/ Melâmette Hüner: Lâyık Kul Olmak! - (10 Ocak 2014 )
 55 ) Pırıl Pırıl Tertemiz - (1540 İzleme) 55 ) 08 01 2014/ Tevhidin Hakikatlerine Ulaşalım Diye!. - (8 Ocak 2014 )
 56 ) 30 01 2010 Cumartesi Sohbeti - (1540 İzleme) 56 ) 03 01 2014/Kıyametin Hakikatini Kaçırmak! - (3 Ocak 2014 )
 57 ) Cuma Sohbeti - (1539 İzleme) 57 ) 01 01 2014/ Elimizden Açığa Çıkana Dikkat!.. - (2 Ocak 2014 )
 58 ) 29 10 2010 / Nur İle Defnolmak - (1519 İzleme) 58 ) 28 12 2013/Derenin Yatağını Değiştirmek! - (28 Aralık 2013 )
 59 ) Kutlu Doğum - (1507 İzleme) 59 ) 28 12 2013/Kuluna Sohbetine Bak! - (28 Aralık 2013 )
 60 ) Kendi Kıymetimizi Anlayabilmek - (1501 İzleme) 60 ) 27 12 2013/ Kul Olamayız!.. - (27 Aralık 2013 )
 61 ) 20 03 2010 Cumartesi Sohbeti - (1499 İzleme) 61 ) 27 12 2013/ Dünkü Gibiysen Bugün! - (27 Aralık 2013 )
 62 ) Eşya İle Kayıtlanmak... - (1495 İzleme) 62 ) 25 12 2013/ Yıkılmak, Hakikate Ulaşamamaktır! - (25 Aralık 2013 )
 63 ) Cuma Sohbeti - (1487 İzleme) 63 ) 21 12 2013/Genlerimizi Değiştiren: Dünya! - (21 Aralık 2013 )
 64 ) İrtibatı Sağlam Tutmak... - (1482 İzleme) 64 ) 21 12 2013/Vücut Sarayında!.. - (21 Aralık 2013 )
 65 ) Şirinyer Sohbeti - (1475 İzleme) 65 ) 20 12 2013/ İbadetten Maksat: Tevhid Etmek! - (20 Aralık 2013 )
 66 ) Daha Temiz!.. Daha Temiz!...-1 - (1469 İzleme) 66 ) 1812 2013/Terkedilmiş Varlıklar Değiliz! - (18 Aralık 2013 )
 67 ) İzmit Dergahındaki Sohbet - (1468 İzleme) 67 ) 14 12 2013/Nâtıku'l Kur'an'ın Öğretisi!... - (14 Aralık 2013 )
 68 ) Kazandığın Nasıl Olur Da... - (1439 İzleme) 68 ) 14 12 2013/Rabıtamız Var Bizim! - (14 Aralık 2013 )
 69 ) 15 03 2014/ Kendimize Ait Olanlar Korkutur! - (1435 İzleme) 69 ) 13 12 2013/Allah Dostlarına Katıverme! - (13 Aralık 2013 )
 70 ) 23 04 2011/ Kabe Neyin Temsilidir? - (1423 İzleme) 70 ) 06 12 2013/Avamlıktan Eser Kalmasın Üzerimizde! - (6 Aralık 2013 )
 71 ) Şah Damarımızdan Daha Yakın - (1418 İzleme) 71 ) 30 11 2013/Allah Sana "Dostum!" Desin! - (30 Kasım 2013 )
 72 ) Gözü Kara Olmak!/16 10 2010 - (1413 İzleme) 72 ) 29 11 2013/Dervişlerimi Seviyorum! - (29 Kasım 2013 )
 73 ) İstanbul Selami Ali Dergahındaki Sohbet - (1410 İzleme) 73 ) 27 11 2013/ Meksav'da H. İbrahim Amcamızın Anısına - (27 Kasım 2013 )
 74 ) 19 03 2011/Su Bedeni; Tevbe Günahı; Zikir Kalbi.. - (1404 İzleme) 74 ) 23 11 2013/ Rahman'ın Güneşi!.. - (23 Kasım 2013 )
 75 ) Cumartesi Sohbeti - (1401 İzleme) 75 ) 22 11 2013/Fiili Kuldan Görünce... - (23 Kasım 2013 )
 76 ) Dışardaki Ve İçerideki İlahlar... - (1400 İzleme) 76 ) 22 11 2013/ Ehlullah Bizi Uyarıyor! - (22 Kasım 2013 )
 77 ) 04 02 2011 / Sevdiğini Ona Açık Seçik İspat Et! - (1400 İzleme) 77 ) 20 11 2013/Alemler Muhammediyet Tecellisiyledir! - (20 Kasım 2013 )
 78 ) 12 02 2011 / Hali Olmayanın Zevki Olmaz! - (1398 İzleme) 78 ) 15 11 2013/ Aşkı Kolay Mı Sandık?.. - (15 Kasım 2013 )
 79 ) 15 01 2011 / Herkesin Derecesi Sadakatine Göredir. - (1398 İzleme) 79 ) 15 11 2013/Hayatı Bulamayız! - (15 Kasım 2013 )
 80 ) Derviş İsen... - (1395 İzleme) 80 ) 13 11 2013/Sıffin'de Kur'an, Kerbela'da Ehl-i Beyt - (13 Kasım 2013 )
 81 ) 06 11 2010 / Vahdetinden Kesretine - (1388 İzleme) 81 ) 13 11 2013/Neylerim Aklı... - (13 Kasım 2013 )
 82 ) 04 12 2010 / Aşk Delilik Makamıdır - (1387 İzleme) 82 ) 09 11 2013/Varlığa Nakşedilen: Hz. Muhammed!.. - (9 Kasım 2013 )
 83 ) 24. 10. 2009 / A'raf Suresi Tefsiri-2 - (1381 İzleme) 83 ) 09 11 2013/ Kalite Kontrolden Geçelim! - (9 Kasım 2013 )
 84 ) 05. 03. 2010 Cuma Sohbeti - (1380 İzleme) 84 ) 08 11 2013/Zenginlik: Varlığı Ayna Yapabilmek! - (8 Kasım 2013 )
 85 ) Daha Temiz!.. Daha Temiz!...-2 - (1380 İzleme) 85 ) 08 11 2013/ Kul, Allah Başkalığı!.. - (8 Kasım 2013 )
 86 ) Gönüller Zikrullah İle İmar Olur. - (1378 İzleme) 86 ) 06 11 2013/ İyilik Üretebilme! - (6 Kasım 2013 )
 87 ) 04 08 2011/Yarattım Ki Benim Sarayım Olsun! - (1376 İzleme) 87 ) 06 11 2013/ Önemli Olan Hangi Şuurla Gördüğümüzdür - (6 Kasım 2013 )
 88 ) Kurban Bayramı - (1374 İzleme) 88 ) 02 11 2013/Hani Bizim Seyrimiz?.. - (2 Kasım 2013 )
 89 ) Kişi Kendini Tanırsa... -1 - (1373 İzleme) 89 ) 02 11 2013/Önce: İç Temizlik!... - (2 Kasım 2013 )
 90 ) Şirinyer Sohbeti - (1358 İzleme) 90 ) 01 11 2013/Halk Mazharlarının Dışında... - (1 Kasım 2013 )
 91 ) 13 03 2010 Cumartesi Sohbeti - (1358 İzleme) 91 ) 01 11 2013/Terkedilmeyecek Varlık O'dur! - (1 Kasım 2013 )
 92 ) 23. 10. 2009 / Anlayışımız Değişmeli! - (1358 İzleme) 92 ) 26 10 2013/ Ya Kuruntuyuz Ya Da İdrâk!.. - (26 Ekim 2013 )
 93 ) Şirinyer Sohbeti - (1358 İzleme) 93 ) 26 10 2013/ Hikmet, Mürşidin Telkinidir!.. - (26 Ekim 2013 )
 94 ) İdrak Edemiyoruz -1 - (1354 İzleme) 94 ) 25 10 2013/ İman Ya Da Küfür İstidâdı... - (25 Ekim 2013 )
 95 ) Cuma Sohbeti - (1353 İzleme) 95 ) 25 10 2013/ Muhammediyetledir Dervişliğin Kemali!. - (25 Ekim 2013 )
 96 ) Hayatın Gayesi Bize Bildirildi / 09 10 2010 - (1350 İzleme) 96 ) 19 10 2013/ Yolumuzu Sokak Lambaları Değil;... - (19 Ekim 2013 )
 97 ) Cumartesi Sohbeti - (1349 İzleme) 97 ) 18 10 2013/ İşte Bu Çok Yanlış!.. - (18 Ekim 2013 )
 98 ) 29 11 2008 / Aman Dikkat... - (1343 İzleme) 98 ) 15 10 2013/ Kurban Bayramı Sohbeti - (15 Ekim 2013 )
 99 ) İlahi Aşk!... / 03. 05. 2008 - (1340 İzleme) 99 ) 12 03 2013 / Bizi Karşılayan, Niyetlerimizdir! - (12 Ekim 2013 )

Toplam Video Sayısı : 782
Videolar ©

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları
©2002-2014 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.