TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
[ Ana Sayfa ]   [ Bütün Videolar ]   [ Arama Sayfası ]   [ Rasgele Video ]
En Son Eklenen 127 Video
 1 ) 25 05 2016/ İnsanı Hedefe Ulaştıran Güç: Aşk! - (25 Mayıs 2016 )
 2 ) 21 05 2016/ Ber'at:Tevhidin Gönüle Yazılışı..! - (21 Mayıs 2016 )
 3 ) 20 05 2016/ Okumuyoruz... - (20 Mayıs 2016 )
 4 ) 18 05 2016/ İnsanlık Sınavından Geçiyoruz... - (18 Mayıs 2016 )
 5 ) 18 05 2016/ Vehbî İlim, Hidayet Yoluyla... - (18 Mayıs 2016 )
 6 ) 14 05 2016/ Bâtını Hak Olma Bilincine Ermek! - (14 Mayıs 2016 )
 7 ) 14 05 2016/ Beni Beladan Kurtardın... - (14 Mayıs 2016 )
 8 ) 13 05 2016/ Korkuyu Aşka Dönüştürebilmek..! - (13 Mayıs 2016 )
 9 ) 11 05 2016/ Sohbet, Hidayetin Kapısını Açar..! - (11 Mayıs 2016 )
 10 ) 07 05 2016/ Gerçek Mânâda Can... - (7 Mayıs 2016 )
 11 ) 06 05 2016/ Şirki Biz Üretiyoruz... - (6 Mayıs 2016 )
 12 ) 04 05 2015/ Burhanü's-salihin Tercümesi... - (4 Mayıs 2016 )
 13 ) 30 04 2016/ Telkin, Ruhumuza Tat Veriyor... - (1 Mayıs 2016 )
 14 ) 29 04 2016/ Hakk'ın Cemâli Gizli Değil..! - (29 Nisan 2016 )
 15 ) 27 04 2016/ Kalple Kalp Sahibi Arasındaki Engel..! - (27 Nisan 2016 )
 16 ) 23 04 2016/ Kendini Bilmediği İçin... - (23 Nisan 2016 )
 17 ) 22 04 2016/ Her Mü'min'in Gönlü... - (22 Nisan 2016 )
 18 ) 20 04 2016/ Sensin Ya Rasulallah..! - (20 Nisan 2016 )
 19 ) 16 04 2016/ Her Fiilde Rahmet Ediyor... - (16 Nisan 2016 )
 20 ) 15 04 2016/ Bizi Olgunlaştıran Tecellilerdir... - (15 Nisan 2016 )
 21 ) 13 04 2016/ Efendimiz'in (sav) Mânâsıyla Buluşmak. - (13 Nisan 2016 )
 22 ) 09 04 2016/ Sevgiliyi Bulmaya Geldik..! - (9 Nisan 2016 )
 23 ) 08 04 2016/ Uyanık Hale Gelmek Zikirle Ve Fikirle. - (8 Nisan 2016 )
 24 ) 06 04 2016/ Hâl İlmidir; Tarif Değil... - (6 Nisan 2016 )
 25 ) 02 04 2016/ Bizdeki Emanet Nedir..? - (2 Nisan 2016 )
 26 ) 01 04 2016/Suret Değil Mânâ Rasûlünün Ümmeti Olmak - (1 Nisan 2016 )
 27 ) 30 03 2016/ Seni Rabbine Ulaştıracak Olan... - (30 Mart 2016 )
 28 ) 26 03 2016/ Mü'minler Niye Ölmez..? - (26 Mart 2016 )
 29 ) 25 03 2016/ Seni Senden Alıp Kendisiyle Dolduran.. - (25 Mart 2016 )
 30 ) 23 03 2016/ İbadet: İlâhî Bir Bilince Ulaşmak..! - (23 Mart 2016 )
 31 ) 19 03 2016/ Salâtın Ayakta Tuttuğu İnsan... - (19 Mart 2016 )
 32 ) 18 03 2016/ Tevhid: İnsanı Dönüştürmek..! - (18 Mart 2016 )
 33 ) 16 03 2016/ Kendi Hakikatimize Uzak Kalmak... - (16 Mart 2016 )
 34 ) 12 03 2016/ Hakk'ı Kirletmeyelim..! - (12 Mart 2016 )
 35 ) 11 03 2016/ Telkinle Hayat Bulmak..! - (11 Mart 2016 )
 36 ) 05 03 2016/ Dünya: Allah Rızasının Kazanıldığı Yer - (5 Mart 2016 )
 37 ) 04 03 2016/ Ürettiği İlaha İman Edenler... - (4 Mart 2016 )
 38 ) 02 03 2016/ Hikmet; Marifettir, Muhabbettir! - (2 Mart 2016 )
 39 ) 27 02 2016/ Kalbimizi Dünyaya Bağlarsak... - (27 Şubat 2016 )
 40 ) 26 02 2016/ İnsan: Mükellef Ve Muhatap..! - (26 Şubat 2016 )
 41 ) 24 02 2016/İnsaniyetimizi Kâmil İnsan'da Bulmak! - (24 Şubat 2016 )
 42 ) 20 02 2016/ Sevilecek Yâri Bulabilmek! - (20 Şubat 2016 )
 43 ) 19 02 2016/ Zatın Sıfata Olan Tecellisiyle... - (19 Şubat 2016 )
 44 ) 17 02 2016/ Gerçek Akıl - (17 Şubat 2016 )
 45 ) 13 02 2016/ Mezarlıktan Gitmeyeceksin Allah'a! - (13 Şubat 2016 )
 46 ) 13 02 2016/ Nispet Gözüyle Hikmet Görenler (!) - (13 Şubat 2016 )
 47 ) 12 02 2016/ Tevhid Mıknatısı... - (12 Şubat 2016 )
 48 ) 12 02 2016/ Ne Olursan Ol, Nefsine Arif Ol! - (12 Şubat 2016 )
 49 ) 10 02 2016/ En Büyük Düşman, İnsanın Kendi Nefsi! - (10 Şubat 2016 )
 50 ) 06 02 2016/ Nereden Geldiğimizi Anlayabilmek..! - (6 Şubat 2016 )
 51 ) 05 02 2016/ Emrimize Verilenin Emrine Giriyoruz! - (5 Şubat 2016 )
 52 ) 03 02 2016/ Tevhid: İlmullah'ın Şifreli Hâli..! - (3 Şubat 2016 )
 53 ) 30 01 2016/Tevhidin Hamdini Yapmak..! - (30 Ocak 2016 )
 54 ) 29 01 2016/ Fikren Ve Zikren Hazırlık..! - (29 Ocak 2016 )
 55 ) 29 01 2016/ Dil Temiz Olursa... - (29 Ocak 2016 )
 56 ) 27 01 2016/ Kâr Zannedip Ateş Yutanlar..! - (27 Ocak 2016 )
 57 ) 23 01 2016/ Aşk, Bizde Hedefine Ulaştı Mı? - (23 Ocak 2016 )
 58 ) 23 01 2016/ Allah'ı Sevmek, İnsan Olmanın İcabı! - (23 Ocak 2016 )
 59 ) 22 01 2016/ Halk'ı Hakk'a Perde Yapmayalım! - (22 Ocak 2016 )
 60 ) 22 01 2016/ Allah'la Aramızda Perde Kalmasın! - (22 Ocak 2016 )
 61 ) 20 01 2016/ İçimizi Neyle Temizleyelim? - (20 Ocak 2016 )
 62 ) 16 01 2016/ Özüne Eren, Huzura Erer..! - (16 Ocak 2016 )
 63 ) 13 01 2016/ Peygambersiz Ümmet Miyiz? - (13 Ocak 2016 )
 64 ) 09 01 2016/ Allah'ın Cennetleri, Müminlerdir..! - (9 Ocak 2016 )
 65 ) 08 01 2016/ Âlem Mazharlarında Görünür Allah! - (8 Ocak 2016 )
 66 ) 06 01 2016/Cennetimizi De Cehennemimizi De...! - (6 Ocak 2016 )
 67 ) 30 12 2015/Derviş, Melâmeti Taşıyabilir Mi? - (30 Aralık 2015 )
 68 ) 26 12 2015/İçin Dışın Tertemiz... - (26 Aralık 2015 )
 69 ) 25 12 2015/ Dikkat Edelim, Huzurdayız..! - (25 Aralık 2015 )
 70 ) 19 12 2015/ Putlarımızı Kırmaya Davet Ediliyoruz.. - (19 Aralık 2015 )
 71 ) 18 12 2015/ Ruh Üflenen Âdem Olabilmek..! - (18 Aralık 2015 )
 72 ) 18 12 2015/ En Zoru, İnsandaki İhtilâldir..! - (18 Aralık 2015 )
 73 ) 16 12 2015/Allah'a Dost Olana Ne Dünya Ne Ahiret.. - (16 Aralık 2015 )
 74 ) 12 12 2015/ Mürşid, Hakikatte Allah, Tecellîde... - (12 Aralık 2015 )
 75 ) 12 12 2015/ Medine'ye Varmak, Gayemiz..! - (12 Aralık 2015 )
 76 ) 11 12 2015/istiyoruz Allah'la Dost Olalım... - (11 Aralık 2015 )
 77 ) 09 12 2015/ Kendini Tanıdığında... - (9 Aralık 2015 )
 78 ) 05 12 2015/ Mevt, Kula Rızıktır..! - (5 Aralık 2015 )
 79 ) 02 12 2015/ Ölmeden Fehmi, Bu Zevke ... - (2 Aralık 2015 )
 80 ) 28 11 2015/ Süpürgeci Babamız..! - (28 Kasım 2015 )
 81 ) 28 11 2015/ Kendimizden Emin Olalım..! - (28 Kasım 2015 )
 82 ) 27 11 2015/ Uy Sözüne Çocuğum... - (27 Kasım 2015 )
 83 ) 25 11 2015/ Melâmiler Derler Bize - (25 Kasım 2015 )
 84 ) 21 11 2015/ İnsanı Hedefine Ulaştıran: Aşk..! - (21 Kasım 2015 )
 85 ) 20 11 2015/ Kutsi Emanetin Sahibi İnsan..! - (21 Kasım 2015 )
 86 ) 18 11 2015/Neyci Divanı'ndan... - (18 Kasım 2015 )
 87 ) 14 11 2015/ Dervişliğe Niyet Eden Dost... - (14 Kasım 2015 )
 88 ) 14 11 2015/ Yolu Kolaylaştırılmış Bir Ümmet..! - (14 Kasım 2015 )
 89 ) 11 11 2015/Ya Rabbi Beni Ağyare Saldırma! - (11 Kasım 2015 )
 90 ) 11 11 2015/Bedenimizle Değil; Bilincimizle... - (11 Kasım 2015 )
 91 ) 07 11 2015/seni Taşıyanı Bulmadınsa... - (7 Kasım 2015 )
 92 ) 07 11 2015/ İlim Ve Amelle Allah'tan Uzaklaşmak..! - (7 Kasım 2015 )
 93 ) 06 11 2015/ Allah'ın Birliğini Yaşamak! - (6 Kasım 2015 )
 94 ) 04 11 2015/ Besmele: Varlığın Hakikati..! - (4 Kasım 2015 )
 95 ) 30 10 2015/ Şerh-i "Bana İhsan Etti Ol Gani Mevla! - (30 Ekim 2015 )
 96 ) 28 10 2015/ İmam-ı Ali (kv) Risalesi Şerhi..! - (28 Ekim 2015 )
 97 ) 24 10 2015/ Kulluğumuzun Gereğini Yapalım..! - (24 Ekim 2015 )
 98 ) 23 10 2015/Alem Sensin Ve Alem Senin İçin... - (23 Ekim 2015 )
 99 ) 21 10 2015/ Hak Rasul'ün İzi Ve Risale-yi Salihiye - (21 Ekim 2015 )
 100 ) 17 10 2015/Onlar Maddeyi Silaha Çevirirken Biz De - (17 Ekim 2015 )
 101 ) 16 10 2015/ Eşya Görüp De Hikmet Görmeyen..! - (16 Ekim 2015 )
 102 ) 14 10 2015/Risale-yi Salihiye'den Hazretü'l-cem... - (14 Ekim 2015 )
 103 ) 10 10 2015/ Allah'ın En Büyük Cenneti..! - (10 Ekim 2015 )
 104 ) 09 10 2015/ Helâl İle Haramı Seçmeden Olmaz!.. - (9 Ekim 2015 )
 105 ) 07 10 2015/ Risale-yi Salihiye'den (Makam- Cem) - (7 Ekim 2015 )
 106 ) 03 10 2015/ Kendimizin Fatihi Olmak..! - (3 Ekim 2015 )
 107 ) 02 10 2015/ Aklın Ötesi: Mutlak Cemâl..! - (2 Ekim 2015 )
 108 ) 30 09 2015/ Risale-i Salihiye (Tevhid-i Sıfat...)) - (30 Eylül 2015 )
 109 ) 24 09 2015/ Kul Olmak İçin Gayret Edeceğiz! - (24 Eylül 2015 )
 110 ) 23 09 2015/ Taşlaşmış Kalplerimizi Eritelim... - (23 Eylül 2015 )
 111 ) 19 09 2015/ Tevhid Olmadan Kulluk Olmaz! - (19 Eylül 2015 )
 112 ) 18 09 2015/ Hz. Pir'in Risalesinden... - (18 Eylül 2015 )
 113 ) 16 09 2015/ Kabir Ve Telkin'in Hakikati... - (16 Eylül 2015 )
 114 ) 12 09 2015/ Sizi Ölüme Davet Ediyorum..! - (12 Eylül 2015 )
 115 ) 11 09 2015/ Telkin: Hafriyatsız Yıkım..! - (11 Eylül 2015 )
 116 ) 05 08 2015/ Kur'an'ın Hedefi, Şirki Kaldırmak! - (5 Ağustos 2015 )
 117 ) 25 07 2015/ Nefesle İnşa Olan İnsan..! - (25 Temmuz 2015 )
 118 ) 17 07 2015/ Hayırlı Bayramlar... - (17 Temmuz 2015 )
 119 ) 16 07 2015/ Sisli Bir Düşünce... - (16 Temmuz 2015 )
 120 ) 14 07 2015/ Kaderin Sahibini Çok Sevmek!.. - (14 Temmuz 2015 )
 121 ) 13 07 2015/ Kadir Gecesi Sohbeti - (14 Temmuz 2015 )
 122 ) 12 07 2015/ Melâmet'te Olmak Yok; Ölmek Var! - (12 Temmuz 2015 )
 123 ) 11 07 2015/ Somut Putlar, Soyutlaştı... - (11 Temmuz 2015 )
 124 ) 08 07 2015/Sen Allah'la Beraber Oldukta... - (8 Temmuz 2015 )
 125 ) 08 07 2015/ Allah, Bu Âlem Sahnesinde... - (8 Temmuz 2015 )
 126 ) 07 07 2015/ Elimizden İşleyeni Tanımak..! - (7 Temmuz 2015 )
 127 ) 05 07 2015/ Mizaca Göre Tecelliye Mazhar Oluş..! - (5 Temmuz 2015 )

Toplam Video Sayısı : 1051
Videolar ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

4.115. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Peygamber'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.

[ Nisâ Sûresi:115]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
36 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 36 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002-2015 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.