TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
[ Ana Sayfa ]   [ Bütün Videolar ]   [ Arama Sayfası ]   [ Rasgele Video ]
En Çok İzlenen 99 VideoEn Son Eklenen 99 Video
 1 ) Gönül Huzuru... (23. 11. 2007) - (23842 İzleme) 1 ) 28 02 2015/Seni Sana Götürürken... - (28 Şubat 2015 )
 2 ) Aşk Yoludur Bu Yol! / 18. 01. 2003 - (10896 İzleme) 2 ) 28 02 2015/ Geldikçe Gelesin Gelir!.. - (28 Şubat 2015 )
 3 ) Hani Öfkeni Yenecektin? (06. 04. 2002) - (7622 İzleme) 3 ) 27 02 2015/Hakikatimizin Hak Olduğuna İman! - (27 Şubat 2015 )
 4 ) Dervişten İstenen Sadakattir. (10. 11. 2007-2) - (6059 İzleme) 4 ) 27 02 2015/ Efendimin Rızası Ve Duası! - (27 Şubat 2015 )
 5 ) Kurban Bayramı Sohbetleri... / 08. 02. 2003 - (5441 İzleme) 5 ) 25 02 2015/ Sevgilinin Nurunda Yanmak! - (25 Şubat 2015 )
 6 ) Emaneti Ehline Vermek! / 04. 12. 2004 - (4895 İzleme) 6 ) 21 02 2015/ Allah'ın Temsilcisidir İnsan! - (22 Şubat 2015 )
 7 ) Muhabbete Geliyoruz! (10. 11. 2007-1) - (4286 İzleme) 7 ) 20 02 2015/ Mürşidin Mânâ Vücudu, Telkin'dir! - (20 Şubat 2015 )
 8 ) Zikrullah Nefsin Öldürür / 09. 11. 2007 - (3912 İzleme) 8 ) 20 02 2015/ Hayırlı Olanı İsteyelim! - (20 Şubat 2015 )
 9 ) Sözün Değeri!.. (03. 11. 2007-1) - (3863 İzleme) 9 ) 18 02 2015/Hakikatlerin Merkezi: İnsan! - (18 Şubat 2015 )
 10 ) Nefsaniyet Girmesin!.. (03. 11. 2007-2) - (3854 İzleme) 10 ) 14 02 2015/ Suyun Şırıltısında Kalmayalım!.. - (14 Şubat 2015 )
 11 ) "Hz. Ebubekir'in Gördüğü Peygamberi Görmek! - (3366 İzleme) 11 ) 13 02 2015/ Temiz Yaşat Allahım! - (13 Şubat 2015 )
 12 ) Allahsız Bırakan Hoca!.. (24. 11. 2007) - (3278 İzleme) 12 ) 28 01 2015/ Aşk Mertebelerinde Yanmak!.. - (28 Ocak 2015 )
 13 ) Kur'an Şehrine Girmek - (3077 İzleme) 13 ) 21 01 2015/ Senin Burağın: Aşk!.. - (21 Ocak 2015 )
 14 ) 15 01 2010 / Bir Melami Sırrını Açsa... - (2972 İzleme) 14 ) 17 01 2015/ Hakikat; İnsanın Kendini Tanımasıdır.. - (17 Ocak 2015 )
 15 ) İnsan Ne Hale Gelir!../ 17. 05. 2008 - (2754 İzleme) 15 ) 14 01 2015/ Ne Kadar Uzaklaştırdı?.. - (14 Ocak 2015 )
 16 ) 30 10 2010 / Muhabbet Aldım Sultandan - (2734 İzleme) 16 ) 10 01 2015/Allah, Aranacak Değil Sevilecek Olandır - (10 Ocak 2015 )
 17 )  Kalbin Üzerinde Taşınan Mektup (!)/ 02. 11. 2007 - (2712 İzleme) 17 ) 09 01 2015/ Bizi Rahman'a Götüren Nefis!..! - (9 Ocak 2015 )
 18 ) Toprağa Ruh Girmez; Ceset Girer - (2647 İzleme) 18 ) 09 01 2015/ Celalinde Rahmet Var; Anlayana! - (9 Ocak 2015 )
 19 ) Çok Önemli Mücadele! (08. 12. 2007-1) - (2621 İzleme) 19 ) 09 01 2015/ Niçin Yaratıldığımızı İdrak Edebilme! - (9 Ocak 2015 )
 20 ) Hayatımız O'nunladır (08. 12. 2007-2) - (2493 İzleme) 20 ) 07 01 2015/ Adem As'ın Yaklaştığı Ağacın Sırrı! - (7 Ocak 2015 )
 21 ) 26 03 11/Hz.Adem Beşeriyetin; Hz. Muhammed Mananın - (2427 İzleme) 21 ) 03 01 2015/Hz. Muhammed'i Kendimize Vicdan Etmek! - (3 Ocak 2015 )
 22 ) Bu Mazhardan Gösteriyor / 11. 07. 2008 - (2379 İzleme) 22 ) 02 01 2015/Melamet Bir Hakikattir! - (2 Ocak 2015 )
 23 ) 20 04 2013/Gönül Gözü, Emre İtaatle Açılır! - (2371 İzleme) 23 ) 31 12 2014/ Gönlümüzü Rahman'a Verelim!.. - (31 Aralık 2014 )
 24 ) Selam /15 10 2010 - (2343 İzleme) 24 ) 27 12 2014/ Şu İnsanın Yüzüne Baktığımızda... - (27 Aralık 2014 )
 25 ) 03 04 2010 Cumartesi Sohbeti - (2331 İzleme) 25 ) 26 12 2014/Halkın Yüzünden Hakk'ı Sevin! - (26 Aralık 2014 )
 26 ) Allah İçin Engelleri Aşalım / 14. 06. 2008 - (2292 İzleme) 26 ) 24 12 2014/Verin O Suçu Boynuma!... - (24 Aralık 2014 )
 27 ) 01 01 2011 Yokluktan Varlık Sahnesine Çıkmak! - (2280 İzleme) 27 ) 20 12 2014/ Gerçek Hayat! - (20 Aralık 2014 )
 28 ) Cumartesi Sohbeti - (2249 İzleme) 28 ) 19 12 2014/ Komşu Razı Değilse; Allah Da... - (19 Aralık 2014 )
 29 ) 09 07 2010 / Cuma Sohbeti - (2228 İzleme) 29 ) 17 12 2014/Açmaz Çıkmaz Kuyularımız Var! - (17 Aralık 2014 )
 30 ) İnsanlığa Hizmet / 12. 07. 2008 - (2171 İzleme) 30 ) 13/12/2014/ Ümmet-i Muhammed'e Lütuflar - (13 Aralık 2014 )
 31 ) 27 11 2010 / Ürettiğin İlahından Kurtul! - (2151 İzleme) 31 ) 13 12 2014/ Sabra, Tatlı Dile, Güleryüze Muhtacız - (13 Aralık 2014 )
 32 ) İki Defa Doğuş Gerek - (2143 İzleme) 32 ) 12 12 2014/ Ruhun Kabri Sensin! - (12 Aralık 2014 )
 33 ) 09 04 2010 / BİZDEN DEĞİL" DİYEMEYİZ - (2141 İzleme) 33 ) 10 12 2014/ Temizlenmeden Sevgi Tecelli Etmez! - (10 Aralık 2014 )
 34 ) Kur'an Senin Hakkındır / 09. 05. 2008 - (2121 İzleme) 34 ) 06 12 2014/ Ruhun Elbisesidir Beden! - (6 Aralık 2014 )
 35 ) 13 02 2010 Cumartesi Sohbeti - (2102 İzleme) 35 ) 03 12 2014/ İnsanı Terk Eden, Gerçek Mülk Olur Mu? - (3 Aralık 2014 )
 36 ) İdrak Edemiyoruz -2 - (2051 İzleme) 36 ) 29 11 2014/ İnsanoğlunun Açmazı... - (30 Kasım 2014 )
 37 ) 19 06 2010 / Gönül Gözüyle Eşyanın Hakikati - (2028 İzleme) 37 ) 29 11 2014/ Kendi Kapımızı Cennete Açmalıyız! - (30 Kasım 2014 )
 38 ) 06 02 2010 Cumartesi Sohbeti - (1995 İzleme) 38 ) 28 11 2014/ Kul Fenafillah'a Uğruyor... - (28 Kasım 2014 )
 39 ) Dünya Denilen Şeyin Mahiyeti - (1987 İzleme) 39 ) 28 11 2014/ Kur'an Vahdetin Zuhurudur! - (28 Kasım 2014 )
 40 ) 03 09 2011/Nefs Hakikatine Erdi Mi Mutmainne Olur - (1985 İzleme) 40 ) 26 11 2014/Her Tecellîden Feyz Alabilmek!.. - (26 Kasım 2014 )
 41 ) Cumartesi Sohbeti - (1977 İzleme) 41 ) 21 11 2014/ Bilme Tevhidinden Yaşama Tevhidine!... - (21 Kasım 2014 )
 42 ) Cuma Sohbeti - (1970 İzleme) 42 ) 21 11 2014/ Pırıl Pırıl Olalım! - (21 Kasım 2014 )
 43 ) Kişi Kendini Tanırsa... -2 - (1966 İzleme) 43 ) 19 11 2014/ Sevgili Eliyle Bir Kalp İnşası! - (19 Kasım 2014 )
 44 ) 18 04 2010 / Bursa Dergahındandaki İkinci Sohbet - (1941 İzleme) 44 ) 15 11 2014/Kader Mektubunu Aldın Mı?.. - (15 Kasım 2014 )
 45 ) Pazartesi Sohbeti - (1915 İzleme) 45 ) 15 11 2014/ Dua Almak Çok Önemli!.. - (15 Kasım 2014 )
 46 ) 20 02 2010 Cumartesi Sohbeti - (1903 İzleme) 46 ) 14 11 2014/ Varmıyorsa Yolumuz Hz. Muhammed'e... - (14 Kasım 2014 )
 47 ) Cuma Sohbeti - (1899 İzleme) 47 ) 14 11 2014/ Sen Vallahi Canu Cananımsın! - (14 Kasım 2014 )
 48 ) Hayrı Niyet Etmek! - (1879 İzleme) 48 ) 12 11 2014/ Kulu Güzel Yapan... - (12 Kasım 2014 )
 49 ) Cumartesi Sohbeti - (1868 İzleme) 49 ) 08 11 2014/ Kendimizi Gözden Geçirelim! - (9 Kasım 2014 )
 50 ) 17. 04. 2010/Bursa Dergahındaki İlk Sohbet - (1867 İzleme) 50 ) 05 11 2014/ Aşk Ve İrfan! - (5 Kasım 2014 )
 51 ) 02. 04. 2010 Cuma Sohbeti - (1867 İzleme) 51 ) 01 11 2014/ Şahadette Kendini Bulmak! - (1 Kasım 2014 )
 52 ) 21. 11. 2009 / Allahı Ararsan...-1 - (1851 İzleme) 52 ) 18 10 2014/Duanın İçinde Olmak! - (18 Ekim 2014 )
 53 ) Eşya İle Kayıtlanmak... - (1846 İzleme) 53 ) 17 10 2014/Derviş Hakk'ın Şahididir! - (17 Ekim 2014 )
 54 ) 29 10 2010 / Nur İle Defnolmak - (1836 İzleme) 54 ) 27 09 2014/ Varlığın Sahibini Tanımak!.. - (27 Eylül 2014 )
 55 ) Cumartesi Sohbeti - (1833 İzleme) 55 ) 26 09 2014/ Biz Hâlâ Öyleyiz... - (26 Eylül 2014 )
 56 ) Cuma Sohbeti - (1815 İzleme) 56 ) 24 09 2014/Göz Ve Gönül Karanlığı!... - (24 Eylül 2014 )
 57 ) 15 03 2014/ Kendimize Ait Olanlar Korkutur! - (1811 İzleme) 57 ) 20 09 2014/ Allah'ın Dostluğuna Talip Miyiz? - (20 Eylül 2014 )
 58 ) 30 01 2010 Cumartesi Sohbeti - (1811 İzleme) 58 ) 19 09 2014/ Birlik Olmadan İbadet Olur Mu! - (19 Eylül 2014 )
 59 ) Pırıl Pırıl Tertemiz - (1795 İzleme) 59 ) 09 08 2014/Tevhid İle Ölenlere Öldü Demeyin! - (9 Ağustos 2014 )
 60 ) Kutlu Doğum - (1794 İzleme) 60 ) 08 08 2014/Önemli... - (8 Ağustos 2014 )
 61 ) İzmit Dergahındaki Sohbet - (1779 İzleme) 61 ) 08 08 2014/ Aklı Ve Gönlü Zikrullah İle... - (8 Ağustos 2014 )
 62 ) 26 03 2010 Cuma Sohbeti - (1778 İzleme) 62 ) 02 08 2014/ Rabbimizle Alâkamızı Kesmeyelim! - (2 Ağustos 2014 )
 63 ) Şah Damarımızdan Daha Yakın - (1770 İzleme) 63 ) 01 08 2014/ Allah'ın Muradı... - (1 Ağustos 2014 )
 64 ) İrtibatı Sağlam Tutmak... - (1762 İzleme) 64 ) 28 07 2014/Bayram Sabahı... - (28 Temmuz 2014 )
 65 ) Şirinyer Sohbeti - (1761 İzleme) 65 ) 27 07 2014/ Ramazan'la Kazandıklarımız! - (27 Temmuz 2014 )
 66 ) Kendi Kıymetimizi Anlayabilmek - (1760 İzleme) 66 ) 26 07 2014/Bedenle Ruhumuzu Kaynaştırmak! - (26 Temmuz 2014 )
 67 ) 20 03 2010 Cumartesi Sohbeti - (1749 İzleme) 67 ) 25 07 2014/Hakikat:Allah'ın Verdiği Cennet Nimeti - (25 Temmuz 2014 )
 68 ) Daha Temiz!.. Daha Temiz!...-1 - (1737 İzleme) 68 ) 25 07 2014/ Neye Kurban Oluyorsak!.. - (25 Temmuz 2014 )
 69 ) Cuma Sohbeti - (1727 İzleme) 69 ) 24 07 2014/Allah'ın Arşı, Bizim Hakikatimizdir! - (24 Temmuz 2014 )
 70 ) Kazandığın Nasıl Olur Da... - (1709 İzleme) 70 ) 23 07 2014/ Kadir Gecesi Sohbeti! - (23 Temmuz 2014 )
 71 ) 23 04 2011/ Kabe Neyin Temsilidir? - (1704 İzleme) 71 ) 22 07 2014/ Nefislerimizi Allah'a İman Ettirelim! - (22 Temmuz 2014 )
 72 ) 04 12 2010 / Aşk Delilik Makamıdır - (1703 İzleme) 72 ) 21 07 2014/Tecellinin Mazharıyız - (21 Temmuz 2014 )
 73 ) Derviş İsen... - (1702 İzleme) 73 ) 19 07 2014 / En Güzel Varlıktır İnsan... - (19 Temmuz 2014 )
 74 ) Dışardaki Ve İçerideki İlahlar... - (1698 İzleme) 74 ) 18 07 2014/ Hamd Zatına, Şükür Sıfatına... - (18 Temmuz 2014 )
 75 ) 19 03 2011/Su Bedeni; Tevbe Günahı; Zikir Kalbi.. - (1694 İzleme) 75 ) 18 07 2014/ Kul Aczini Bildi... - (18 Temmuz 2014 )
 76 ) Cumartesi Sohbeti - (1694 İzleme) 76 ) 18 07 2014/ Allah Kuldan Razı Kul Da... - (18 Temmuz 2014 )
 77 ) Gözü Kara Olmak!/16 10 2010 - (1690 İzleme) 77 ) 17 07 2014/En Güzeldir İnsan, Çünkü... - (17 Temmuz 2014 )
 78 ) 04 02 2011 / Sevdiğini Ona Açık Seçik İspat Et! - (1688 İzleme) 78 ) 16 07 2014 / Fiilleri Yapmak Ve Yaratmak Allah'a.. - (16 Temmuz 2014 )
 79 ) Kurban Bayramı - (1684 İzleme) 79 ) 15 07 2014/ AŞK İLE ÖLENE ALLAH VEKİLDİR! - (15 Temmuz 2014 )
 80 ) Kişi Kendini Tanırsa... -1 - (1683 İzleme) 80 ) 14 07 2014/Gözünü Özünde Aç Dostum! - (14 Temmuz 2014 )
 81 ) İstanbul Selami Ali Dergahındaki Sohbet - (1683 İzleme) 81 ) 13 07 2014/ Mutlak Vücut Tecellisinden İbaretiz! - (13 Temmuz 2014 )
 82 ) 06 11 2010 / Vahdetinden Kesretine - (1682 İzleme) 82 ) 12 07 2014/ Acabaları Dindiren Meclisteyiz! - (12 Temmuz 2014 )
 83 ) İdrak Edemiyoruz -1 - (1680 İzleme) 83 ) 11 07 2014/ Yardım Eyle Bize Ya Rab! - (11 Temmuz 2014 )
 84 ) İlahi Aşk!... / 03. 05. 2008 - (1674 İzleme) 84 ) 11 07 2014/ Bize De Şefaat Et Ya Rasulallah! - (11 Temmuz 2014 )
 85 ) 03 08 2011/Dildarımız:Zikrullah! - (1673 İzleme) 85 ) 10 07 2014/ Gelen Feyizleri Hayata Dönüştürebilme! - (11 Temmuz 2014 )
 86 ) 04 08 2011/Yarattım Ki Benim Sarayım Olsun! - (1673 İzleme) 86 ) 04 07 2014/ İzmir Dergahında İftar Görüntüleri - (9 Temmuz 2014 )
 87 ) Daha Temiz!.. Daha Temiz!...-2 - (1669 İzleme) 87 ) 08 07 2014/ İman Ehlinin Felahı Zikrullah İledir! - (8 Temmuz 2014 )
 88 ) 24. 10. 2009 / A'raf Suresi Tefsiri-2 - (1667 İzleme) 88 ) 07 07 2014/ Vehim Ortadan Kalkınca... - (7 Temmuz 2014 )
 89 ) 12 02 2011 / Hali Olmayanın Zevki Olmaz! - (1666 İzleme) 89 ) 06 07 2014/ Hayır Düşünüp Hayır Üretelim! - (6 Temmuz 2014 )
 90 ) Şirinyer Sohbeti - (1665 İzleme) 90 ) 05 07 2014 / Kulluğumuz Yoksa, Muhabbetimiz De Yok - (5 Temmuz 2014 )
 91 ) Şirinyer Sohbeti - (1664 İzleme) 91 ) 04 07 2014/ Namazı, Hayatımızın Direği Yapmak! - (4 Temmuz 2014 )
 92 ) Cuma Sohbeti - (1652 İzleme) 92 ) 04 07 2014/ Hidayetten Murad... - (4 Temmuz 2014 )
 93 ) 15 01 2011 / Herkesin Derecesi Sadakatine Göredir. - (1651 İzleme) 93 ) 03 07 2014/ Allah'a Karşı Takvalı Olmak! - (3 Temmuz 2014 )
 94 ) Hayatın Gayesi Bize Bildirildi / 09 10 2010 - (1649 İzleme) 94 ) 02 07 2014/ Kargı İken Ney Olmak! - (2 Temmuz 2014 )
 95 ) 23. 10. 2009 / Anlayışımız Değişmeli! - (1643 İzleme) 95 ) 01 07 2014/ AŞK: Aklın Ötesi! - (1 Temmuz 2014 )
 96 ) 13 03 2010 Cumartesi Sohbeti - (1630 İzleme) 96 ) 29 06 2014/ Parolamız: Oruç Olmak! - (29 Haziran 2014 )
 97 ) Gönüller Zikrullah İle İmar Olur. - (1627 İzleme) 97 ) 28 06 2014/Rahmet Pınarlarında Yıkanma Ayı... - (28 Haziran 2014 )
 98 ) 05. 03. 2010 Cuma Sohbeti - (1627 İzleme) 98 ) 27 06 2014/ Kul, Alternatif Varlık Mı? - (27 Haziran 2014 )
 99 ) 29 11 2008 / Aman Dikkat... - (1626 İzleme) 99 ) 27 06 2014/ Gayemiz: İlahi Rızayı Kazanmak! - (27 Haziran 2014 )

Toplam Video Sayısı : 903
Videolar ©

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları
©2002-2014 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.